Hotel Alpine

बैंकेट हॉल

वेज प्लेट ₹ 350 से

नॉन वेज प्लेट ₹ 400 से

1 इनडोर स्पेस 150 लोग

+91 99709 4 4106

Pimpri Chowk, Mumbai - Pune Road, Pimpri Atma Nagar, Kharalwadi, Pimpri Colony, Pimpri-Chinchwad, Pimpri-Chinchwad
+91 99709 44106
contact@hotelalpine.co.in
http://hotelalpine.co.in/
बैंकेट हॉल