સ્થળ

Kashidham Magal Karyalaya

+91 94208 6 3955

Pawana Nagar Housing Society, Chinchwad, Pimpri-Chinchwad
+91 94208 63955
+91 20 2735 2109
+91 81779 89021
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ, બેન્ક્વેટ હોલ